Parkování

V areálu lázní je nově vybudované parkoviště za pavilonem Jubilejní, má kapacitu 180 míst a disponuje osmi parkovacími stáními pro imobilní občany. Vjezd na parkoviště je viditelně označen z výpadovky na Hradec Králové (odbočka před lékárnou). Parkovné se platí při příjezdu  na recepci, kde Vám bude vydána parkovací karta.

 CENÍK


Krátkodobé parkování

  • prvních 30 minut je ZDARMA
  • každých dalších 30 minut = 20 Kč
  • SLEVA: 2 hodiny zdarma v případě čerpání léčebné procedury

Placení parkovného se provádí výhradně na recepci v pavilonu Veselý. Před odjezdem nezapomeňte prosím zaplatit parkovné. Děkujeme.


Klienti v lázeňském pobytu a jejich návštěvy

  • celý den = 45 Kč
  • SLEVA: při pobytu v délce 3 týdny je 1 týden parkování zdarma

Parkovné se hradí předem při příjezdu na recepci pavilonu Veselý.

Upozornění
1. Parkovací lístek odebraný z vjezdového stojanu si, prosím, vezměte s sebou, platba probíhá pouze na recepci v pavilonu Veselý.

2. Klienti, nastupující na vícedenní léčebné pobyty, obdrží po předložení parkovacího lístku v recepci pavilonu Veselý vjezdovou magnetickou kartu platnou po celou délku pobytu.

3. Po zaplacení poplatku v recepci si obdržený lístek pro výjezd ponechte u sebe. Lístek je platný po dobu 15 minut.

Parkoviště ve správě města

Dále je možné parkovat na dvou městských parkovištích, která jsou v těsné blízkosti lázní a jsou také placená. První je při příjezdu z Pardubic, druhé před lázněmi.

 

Tisknout<